Mountain Training Cymru Director Vacancies

Mountain Training Cymru (MTC) is recruiting for three new non-executive directors

Mountain Training Cymru

Mountain Training Cymru (MTC) is seeking a finance director, an independent director and a director with expertise in the adventure activity sector.

This is an opportunity for people with suitable skills and experience to join a small board and take part in interesting and rewarding work relating to the training of participants and leaders in hill walking and rock climbing in Wales.

Closing date for applications: 7 February 2021. The closing date for the Finance Director role has been extended to 14th February.

Interviews are planned for the second half of March 2021 and will be held online.

The posts are due to commence following approval of the appointments at Mountain Training Cymru’s AGM on 9 June 2021.

There's some information about Mountain Training Cymru here.

For full details of the posts, the requirements and how to apply please download the documents below:

Swyddi Gwag Cyfarwyddwyr Mountain Training Cymru

Mae Mountain Training Cymru (MTC) yn recriwtio ar gyfer tri Chyfarwyddwr anweithredol newydd. Y rhain yw cyfarwyddwr cyllid, cyfarwyddwr annibynnol a chyfarwyddwr sydd ag arbenigedd yn y sector gweithgareddau antur.

Mae hyn yn gyfle i bobl â sgiliau a phrofiad addas i ymuno â Bwrdd bychan a chyfranogi mewn gwaith diddorol a buddiol sy’n gysylltiedig â hyfforddi arweinwyr cerdded bryniau a dringo creigiau yng Nghymru.

Dyddiad Cau ar gyfer ceisiadau: 7 Chwefror 2021

Mae cyfweliadau wedi’u cynllunio ar gyfer ail hanner mis Mawrth 2021 a byddant yn cael eu cynnal ar-lein.

Disgwylir i’r swyddi hyn ddechrau yn dilyn cymeradwyo’r penodiadau yng Nghyfarfod Cyffredinol Blynyddol Mountain Training Cymru ar 9 Mehefin 2021.

I gael gwybodaeth am Mountain Training Cymru: Mountain Training Cymru

I gael manylion llawn y swyddi, y gofynion a sut i wneud cais, ewch i:
You are about to be redirected to the Candidate Management System (CMS)

Create an account to register for one of our schemes.

Log in to your existing account Learn more about CMS